STYRELSEN

Styrelsen är Juridisk Föreningens högsta verkställande organ, direkt underställt föreningssammanträdet. Styrelseledamöterna leder de respektive kommittéerna. Styrelsens samtliga 13 ledamöter väljs av föreningssammanträdet som hålls någon gång mellan första oktober och den första december varje år. Styrelsen kan under verksamhetsåret utse kommitéspecifika ämbetsmän som stöd för att genomföra verksamheten.

Styrelsen 2016 innehåller följande poster och personer:

Ordförande

Fredrik Nykvist

DSC_1069

ordforande@jurstud.com

fredrik.nykvist@jurstud.com

Vice ordförande

Jenny Lindén

DSC_1046

viceordf@jurstud.com

jenny.linden@jurstud.com

Sekreterare

Fredrik Björklund

DSC_1177

sekreterare@jurstud.com

fredrik.bjorklund@jurstud.com

Skattmästare

Fabian Lidåkra

DSC_1119

skattmastare@jurstud.com

fabian.lidakra@jurstud.com

Vice skattmästare

Oskar Törngren

DSC_1130

viceskattmastare@jurstud.com

oskar.torngren@jurstud.com

Överfadder

Benjamin Namini

DSC_1109

overfadder@jurstud.com

benjamin.namini@jurstud.com

Idrottssekreterare

Oscar Ponce

DSC_1198

idrottssekreterare@jurstud.com

oscar.ponce@jurstud.com

Informationssekreterare

Anastasia Matveeva

_MG_58266

infosek@jurstud.com

anastasia.matveeva@jurstud.com

Internationell sekreterare

Mikaela Nordh

DSC_1217

intsek@jurstud.com

mikaela.nordh@jurstud.com

Klubbmästare

David Edsman

DSC_1232

km@jurstud.com

david.edsman@jurstud.com

Marknadssekreterare

Max Korsback

DSC_1161

marknadssekreterare@jurstud.com

max.korsback@jurstud.com

Underhållningsmästare

Elisabet Borg

DSC_1090

underhållningsmastare@jurstud.com

elisabet.borg@jurstud.com

Borgmästare

Sindri Steingrimsson

DSC_1147

borgmastare@jurstud.com

sindri.steingrimsson@jurstud.com

Nyheter

buy essay papersresearch paperscustom essaywrite my essay for me