Fru Justitias Riddare

Ni har kanske undrat vilka de är, de där konstiga typerna som går på festerna i frack när alla andra bär kostym? Det är vi, Fru Justitias Riddare! Vilka är då vi?

Fru Justitias Riddare grundades 1990 av tio personer som ansåg att Juridiska Föreningen (JF) borde anstränga sig mer för att bevara traditioner och minnen, att det borde finnas ett ämbete vars uppgift det är att veta inte bara vad som ska göras utan även varför det görs. Vid den tidpunkten hade föreningen precis skaffat ett nytt hus och således flyttat från sina gamla lokaler. Därför fanns det vissa farhågor om att föreningens minnen och traditioner skulle falla i glömska.

Det finns tio poster i riddarna och då någon post blir vakant, först då utses en ny riddare. De tio posterna är följande:

Stormästaren är sammankallande och allmän ledare för riddarna.

Härolden är ansvarig för kontakten med våra motsvarigheter hos andra ämnesföreningar, till exempel Föreningen Ekonomerna och Samhällsvetenskapliga Föreningen.

Punschmästaren är ansvarig för framställande av den blå punschen, som är något av vårt signum, och därtill bevarare av det hemliga receptet.

Kunskaparen är ansvarig för kontakten mellan riddarna och JF.

Rustmästaren är ansvarig för riddarnas utseende (i den mån detta kan åtgärdas) och då mer specifikt vår rustning och arbetsklädsel, fracken.

Gycklaren fixar sångblad/sånghäften till middagar och agerar toastmaster på dessa.

Slottsfrun/slottsherren är ansvarig för riddarnas domäner och ska således tillse att vi har en lokal att vistas i då sådan tarvas.

Fogden är riddarnas ekonomiansvarige.

Ceremonimästaren tillser att våra interna ceremonier äger rum på ett korrekt sätt.

Krönikören är riddarnas ständige sekreterare.

Utöver dessa poster har vi emellanåt en junker, som alltså är en riddare under utbildning som, efter en viss prövoperiod, erhåller rätten att ikläda sig rustningen och titulera sig riddare.

Så vad gör vi då? Vår främsta uppgift är att agera bollplank för styrelsen och därför ser vi det som en viktig uppgift att bekanta oss ordentligt med styrelsen och bibehålla kontakten under året. Utöver det gillar vi att festa och kan, som ni kanske har upptäckt, dyka upp på föreningens fester och ha roligt, företrädesvis DeChargefesten, recentiorsfesten och balen.

Vill Du kontakta oss i något specifikt ärende görs det lämpligast på mejlen fjriddare@gmail.com. Lägg in ett meddelande där så återkommer vi så snart vi har ett svar att ge. Väl mött på någon av föreningens fester!

Fru Justitias Riddare

Nyheter

buy essay papersresearch paperscustom essaywrite my essay for me